Hankkeet

Capital of Game Art tekee yhteistyötä erilaisten tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintahankkeiden kanssa.
Lue lisää pelitaiteen hankkeista!

Käynnissä olevia hankkeita:

Park-hanke

PARK –hanke poimii pelialalta hyviä käytäntöjä, joita voitaisiin soveltaa muille aloille. Peliala on kasvava ala ja se on selvinnyt koronapandemiasta hyvin. Siksi hankkeessa halutaan kartoittaa, mitkä pelialan toimintamallit ja innovaatiot voisivat olla avuksi myös muille aloille. Hanke on suunnattu erityisesti tapahtuma-, matkailu- ja luovien alojen PK-yrityksille, freelancereille, yhdistyksille sekä kuntatoimijoille.

Hankkeen loppujulkaisu luettavissa täältä!

Xamk Game Studios

Hankkeen tavoitteena on kehittää Kymenlaaksoon ja Etelä-Savoon pelialan innovatiivinen keskittymä, joka tuo yhteen Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulun ja sidosryhmien pelialaosaamisen Kotkasta, Kouvolasta ja Mikkelistä. Kolmelle kampukselle muodostuvien Xamk Game Studios -tilojen kautta tavoitteena on kehittää pelialan kansallista ja kansainvälistä osaamista tuomalla pelialan opiskelijoita yhteen alueiden yrittäjien ja muiden yhteiskunnan palvelualan organisaatioiden kanssa.

Waypoint-hanke

Waypoint-hankkeessa tavoitteena on erilaisten pelillistettyjen etappien kautta tukea ja kehittää nuorten työllistymistä. Hankkeessa kokeillaan erilaisia pelillisiä ohjaus- ja koulutusmenetelmiä, joiden avulla tuetaan pelkän peruskoulun tutkinnon varaan jääneitä nuoria työllistymään suoraan avoimille työmarkkinoille esimerkiksi tuetusti oppisopimuskoulutuksen avulla.

Kokemusten talo -hanke

Kokemusten talo on neljän ammattikorkeakoulun yhteinen projekti, jossa virtuaalitilojen avulla kehitetään uutta kestävää liiketoimintaa yritysten tarpeisiin.

Xamkin osatoteutuksessa testataan virtuaalisen vuorovaikutuksen, peli- ja digitaalisen taiteen mahdollisuuksia tilakokemuksen kehittämisessä. Lisäksi kartoitetaan yleisön kokemuksia virtuaalisista tiloista ja palveluista sekä kehitetään liikuteltavaa teknologiatilaa.

Case Rajamuseo

Rajavartiolaitoksen Rajamuseo Imatralla avautuu kokonaan uusittuna kesäkuussa 2022. Rajamuseon, kuten muidenkin sotahistoriallisten museoiden toimintaa on tarve modernisoida uusia kohderyhmiä ja uusia sukupolvia varten. Nämä lähtökohdat sekä Xamkin vahva pelialan, graafisen suunnittelun ja data-analytiikan opetus tarjoavat kansallisesti ainutlaatuisen mahdollisuuden amk-opiskelijoiden hyötypelikehityksen oppimiselle työelämäyhteydessä. Opiskelijoiden, oppilaitoksen ja rajamuseon yhteistyö luo myös kestävän pohjan yrittäjyyteen ja uuden hyötypeliliiketoiminnan kehittämiseen.