Luennoitsija: Mikko Meriläinen

Mikko Meriläinen (KT) on tutkijatohtori Tampereen yliopistossa, Pelikulttuurien tutkimuksen huippuyksikössä. Hän on erityisen kiinnostunut siitä, kuinka pelaaminen eri muodoissaan nivoutuu jokapäiväiseen arkielämään, ja tarkasteli väitöskirjassaan nuorten digitaaliseen pelaamisen käsittelyä kodin kasvatuksessa. Meriläinen on aktiivinen julkinen keskustelija, ja on korostanut keskustelussa etenkin pelisivistyksen, pelikulttuurien monipuolisen ymmärtämisen ja kehittämisen, yhteiskunnallista tarvetta.