Pelit ja Elämä -luentosarja

Paljon mielenkiintoista kuultavaa!

Luentosarjan järjestää Poikilo-museot yhteistyössä Taiteen edistämiskeskuksen kanssa. Luentosarja on osa Poikilo-museoiden Unelmana pelitaide -hanketta, jonka rahoittajana on Wihurin rahasto.

Kaikki luennot striimataan. Luennot on tarkoitettu kaikille pelitaiteesta kiinnostuneille ja niihin on vapaa pääsy!

Tämän vuoden luennot ovat ohitse, lämmin kiitos kaikille paikan päällä ja striimissä luentoja seuranneille! Kaikki luennot ovat katsottavissa jälkikäteen ja ne löytyvät koottuna täältä.

Juho Kuorikoski luennoi pelitaiteesta toukokuussa.

Pelit ja pelillisyys aikamme ilmiönä

Puhujina ilmaispelejä tutkinut FT Kati Alha sekä nuorten pelaamista ja pelikasvatusta tutkinut KT Mikko Meriläinen Tampereen Yliopiston Pelikulttuurien tutkimuksen huippuyksiköstä.

Ilmaispelit ovat mullistaneet pelialan. Fortniten, Candy Crush Sagan, Pokémon GO:n ja League of Legendsin kaltaiset menestystarinat eivät ole vain suosittuja, vaan jo selkeästi kertamaksullisia pelejä pelatumpia ja tuottavampia. Samalla ilmaispelit ovat kohdanneet voimakasta vastustusta, ja ne ovat herättäneet keskustelua niin pelien eettisyydestä kuin siitä, millaisia hyvien pelien tulisi olla. Kati Alhan luennolla käydään läpi ilmaispelien nousua ja sen merkityksiä, ja pohditaan, ovatko pelit ja pelaaminen muuttuneet sen myötä lopullisesti. 

Mikko Meriläinen tarkastelee luennollaan pelisivistystä ja pelikasvatusta: miksi lasten ja nuorten pelaamisen monipuolinen käsittely on tärkeää ja miksi rajoittaminen ei riitä pelikasvatukseksi? 

Luennon tallenne: https://youtu.be/IyCb8_T9uAw 

Aika: Keskiviikko 16.3. klo 17.30─19.00
Paikka: Xamk, Kasarminmäen kampus, auditorio, Paraatikenttä 5, Kouvola

Pelit ja yhteiskunnallinen vaikutus

Puhujina digitaalisiin peleihin keskittyvä kirjailija Aleksandr Manzos, sekä Sonja Ängeslevä, tuotejohtaja ja pelitutkija, joka on julkaissut artikkeleita ja teoksia nuorten median käytöstä ja pelaamisesta.

Pelejä ei voi erottaa ympäröivästä maailmasta. Millä tavoin ne välittävät, käsittelevät ja rikkovat yhteiskunnallisia normeja? Muuttaako pelaaminen itsessään sitä, millaisia olemme ja miten toimimme? Aleksandr Manzos käy luennollaan läpi niin pelien suoria kuin epäsuoria vaikutteita yhteiskunnallisella tasolla. 

Nyky-yhteiskunnan muutoksissa, yksilön roolin ja maailmankuvan moninaistuminen voi edistää uusien keinojen käyttöä haastavien yhteiskunnallisten ongelmien ratkaisuun. Jos byrokraattiset ja siiloutuneet julkishallinnon rakenteet eivät tarjoa riittäviä keinoja vaikkapa pandemian selättämiseen, ympäristöongelmien ratkomiseen tai eriarvoisuuden kasvun hidastamiseen, voiko pelimäiset rakenteet, motivaatiokoukut ja pulmat tarjota keinoja yksinkertaistaa monimutkaisia systeemeitä ja luoda kokeilukenttä, jotta eri vaihtoehdot olisivat helpompi ymmärtää? Näitä pohditaan Sonja Ängeslevän luennolla. 

Luennon striimilinkki: https://youtu.be/Pu2OZgTg-FA 

Aika: Keskiviikko 13.4. klo 17.30─19.00
Paikka: Xamk, Kasarminmäen kampus, auditorio, Paraatikenttä 5, Kouvola

Pelit taidemuotona

Puhujina pelisuunnittelija, pelitutkija ja tietokirjailija Juho Kuorikoski sekä ohjaaja ja kokemussuunnittelija Eero Tiainen.

Juho Kuorikosken luennolla pohditaan pelejä taidemuotona. Pelit ovat kokonaan oma taidemuotonsa, jolla on selkeästi tunnistettavat piirteensä. Pelit ovat vuorovaikutteisia taideteoksia, jotka luovat merkityksensä yhdessä pelaajan kanssa. Pelit myös lainaavat muista taidemuodoista, kuten kirjallisuudesta, elokuvista, maalaustaiteesta, kuvanveistosta, arkkitehtuurista ja teatterista. 

Virtuaalitodellisuus-teknologia – kuten taidekin – voidaan nähdä ihmisen tietoisuuden ja todellisuuskäsitysten laajentajana. Millaisia uudenlaisia taidekokemuksia laajennetun todellisuuden mediat luovat? Mikä mahdollistuu pelillisyyden ja upottavuuden kautta – mikä ei aiemmissa taide- ja mediamuodoissa ole ollut mahdollista? VR-ohjaaja Eero Tiaisen luento käsittelee pelitaiteellisten VR-kokemusten olemusta esimerkkien kautta sekä taiteellisen VR-kokemussuunnittelun lähtökohtia. 

Luennon striimilinkki https://youtu.be/rQCm_tI-W8A

Aika: Keskiviikko 11.5. klo 17.30─19.00
Paikka: Kouvolatalo, Varuskuntakatu 11, Honkasali

Pelit ja pelien tekeminen itseilmaisuna, harrastuksena ja ammattina

Puhujana pelitutkija ja tutkijatohtori Annakaisa Kultima, aiemmista tiedoista poiketen Aki Raula on joutunut perumaan luentonsa. Korvaavana luennoitsijana kuullaan pelitaiteen läänintaiteilija Jaakko Kemppaista.

Tutkijatohtori Annakaisa Kultiman puheenvuoro avaa kansainvälisen pelijami-liikkeen vaikutusta niin yritystoiminnan, taiteen, kuin harrastustoiminnankin näkökulmasta. Pelijamien rikas kulttuurinen kehys tarjoaa vaihtoehtoisen näkökulman pelitaiteen sekä sen vaikutuksen ymmärtämiselle. FT Kultima väittää, että pelijameilla on ollut, sekä tulee olemaan, keskeinen vaikutus nykypelikulttuureille. 

Pelitaiteen läänintaiteilija Jaakko Kemppainen käy luennollaan retrospektiivisesti läpi yli 20-vuotisen peliuransa taustoja, tekoja ja tuntoja. Intohimosta ja harrastuksesta alkanut ura on sisältänyt tutkimusmatkailua mahdollisuusavaruudessa ja onnen hetkiä, mutta myös puuduttavaa puurtamista, vastoinkäymisiä ja epätoivon tunteita. Keskeisiä kysymyksiä ovat luomisen vimma ja sen ylläpitäminen äärimmäisen kilpaillulla ja tulosorientoituneella alalla.

Luennon striimilinkki: https://youtu.be/SIWq1MlVcv0 

Aika: Keskiviikko 24.8. klo 17.30─19.00
Paikka: Kouvolatalo, Varuskuntakatu 11, Honkasali

Lue myös:

Ruutugalleria

Kuukausittain vaihtuvassa näyttelyssä Kouvolan keskustassa on esillä pelialan ammattilaisten teoksia.

Lue tästä