Pelitaiteen Slow Jam

Pelitaiteen Slow Jameilla kehitetään pelikonsepteja poikkitaiteellisissa ja monialaisissa tiimeissä. Kulttuuri- ja luovien alojen yhteistyötä halutaan vahvistaa, sillä siinä nähdään potentiaalia ratkoa globaaleja haasteita tai vaikkapa ideoida paikallisia tuotteita ja toimintamalleja, joilla voidaan vastata pandemian tuomiin muutoksiin. Slow Jam tarjoaa alustan kohtaamisille sekä uusien toimintamallien ja prosessien oppimiseen. Pelialan osaajat voivat saada uusia ajatuksia muista taiteenlajeista ja luovan sekä elämysalan ammattilaiset saavat pelialan käytännöistä työkaluja omaan toimintaansa. Peliala ja peliteknologiat voivat myös tarjota ajatuksia uusien elämyksellisten palveluiden kehittämiseen ja uusien yleisöjen tavoittamiseen. 

Slow Jam järjestetään verkkototeutuksena Microsoft Teamsissa sekä Gather.town-virtuaalialustalla. Slow Jameissa sovelletaan pelialalta tuttua Game Jam ajatusta, jossa tiimit kokoontuvat yhteen 48 tunnin ajaksi kehittämään pelejä. Tyypillisesti pelijamien teema annetaan vasta tapahtuman alussa. Slow Jam mukailee tätä tapahtumaa, mutta 48 tunnin työskentelyaika on venytetty reilun kuukauden ajalle. Haluamme, että tiimit saavat aikaa haudutella ideoitaan ja kypsytellä työnsä hedelmiä huolella! 

Pelitaiteen Slow Jam on osa PARK Peliala suunnannäyttäjänä kohti pandemiaresilienttiä koulutusta -hankkeen toimenpiteitä, joilla pyritään löytämään pandemiaresilienttejä toimintamalleja ja palveluideoita matkailu-, tapahtuma- ja luovan alan kentille. Hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto.

Lisätietoja Xamkin sivuilta tästä.

Pelitaiteen Slow Jam

Ilmoittautumisaika:

Ilmoittautuminen on päättynyt

Jamien ajankohta:

15.3.2022 – 21.4.2022

Lue myös:

Ruutugalleria

Kuukausittain vaihtuvassa näyttelyssä Kouvolan keskustassa on esillä pelialan ammattilaisten teoksia.

Lue tästä